Zakończenie Oktawy Bożego Ciała - 11 czerwca 2015r.

Błogosławieństwo dzieci i poświęcenie wianków

Oktawa Bożego Ciała / 11 czerwca 205r./

Zdjęcie

Na zakończenie oktawy Bożego Ciała odbyła się piękna uroczystość – święcenie wianków oraz błogosławieństwo dzieci. Jak w pierwszym dniu Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa tak i dzisiaj na zakończenie, licznie uczestniczyły dzieci- zapewne taka uroczystość, taki zwyczaj przetrwa próbę czasu i pozostanie w ich niewinnych serduszkach na wiele, wiele lat.
Również tradycja święcenia wianków w naszej parafii jest nadal żywa – (…) „przynosimy dzisiaj wianki splecione z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych i prosimy Boga aby, swoją wszechmocną opieką otaczał nasze pola, łąki i lasy, strzegł ich przed zatruciem i zniszczeniem oraz pozwolił im wydać obfite plony dla naszego dobra”
 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa /4 czerwca 2015r./

Zdjęcie

Uroczystość Bożego Ciała zawsze gromadzi tłumy wiernych. Tak było i w tym roku.
Mszę św. sprawował ks. Proboszcz Marek Zajdel , zaś homilię pełną głębokiej refleksji wygłosił ks. Grzegorz Kowalczyk. Porównał dwie rzeczywistości: szacunek do chleba jako pokarmu potrzebnego do życia oraz Chleba Eucharystycznego, który daje życie wieczne. Powiedział : ”Kto nie szanuje chleba powszedniego, temu trudno jest czcić Chleb Najświętszy”.
Po uroczystej Eucharystii odbyła się procesja alejami parku zdrojowego do czterech ołtarzy. W tym roku piękne ołtarze przygotowali wierni z Róż Rodzinnych tj.- Róża św. Jadwigi Śląskiej, św. Marty, św. Andrzeja i Róża św. Stanisława.

Święto w naszej Wspólnocie Parafialnej /8 maja 2015r./

Zdjęcie

Wizyta Kanoniczna Księdza Biskupa Adama Szala, odpust ku czci św. Stanisława BM oraz bierzmowanie gromadziło  8-go maja od rana parafian na Eucharystii.

 Na porannej i popołudniowej Mszy św. Słowo Boże  głosił ks. Łukasz Furtak.

Główna uroczysta Msza św. odpustowa obyła się o godz. 17-tej. Eucharystii przewodniczył Ksiądz Biskup Adam Szal w koncelebrze z Księdzem Dziekanem Kazimierzem Gierą oraz Proboszczem  Ks. Markiem Zajdlem. Ksiądz Biskup wygłosił poruszającą homilię oraz udzielił sakramentu bierzmowania trzydziestu dwu dziewczętom i chłopcom. Było to zapewne wielkie przeżycie dla zgromadzonej młodzieży,  która to w tym dniu przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Do tej ważnej chwil w życiu każdego chrześcijanina, przygotowywał naszą młodzież Ks. Grzegorz Kowalczyk.

Po Mszy św.  z racji Wizyty Kanonicznej,  poszczególne grupy parafialne działające w naszej parafii zrelacjonowały swoją działalność oraz sposoby formowanie się w nauce Chrystusa, prosząc  jednoczenie Dobrego Pasterza w osobie ks. bp Adama o błogosławieństwo na dalszą pracę.

I na koniec -  odśpiewanie hymnu „Boże coś Polskę…” było pięknym zwieńczeniem parafialnej uroczystości ku czci św. Stanisława BM -  Patrona naszej OJCZYZNY. 

3 MAJA

Msza św. za Ojczyznę w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Rymanowie. 

3 MAJA odbędzie się

Zdjęcie

W Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Rymanowie, 3 maja o godz. 16-tej odbędzie się uroczysta Msza św. za OJCZYZNĘ oraz powiatowe obchody uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subskrybuje zawartość