Wspólnoty parafialne

   

Parafia jest wspólnotą ludzi ochrzczonych. Jej życie koncentruje się wokół sprawowania Eucharystii oraz innych sakramentów. Duch Święty wzbudza w Kościele różne powołania  i udziela rozmaitych darów. Dlatego często określa się parafię jako  "wspólnotę wspólnot", w których każdy może odnaleźć swoją drogę do Boga. Zapraszamy wszystkich parafian do pogłębiania swojej więzi z Panem Bogiem przez aktywne włączenie się w życie wspólnot działających przy naszej Parafii.