Z życia parafii

| Ogłoszenia |  

31 stycznia 2005 Katecheza parafialna
 

Młodzież klas III gimnazjum, przygotowująca się do sakramentu bierzmowania uczestniczyła w czuwaniu modlitewnym, w czasie którego modlono się o jedność Kościoła.


27 stycznia 2005 Koniec kolędy
 

Ostatni dzień wizyty  duszpasterskiej. Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy przyjęli nas księży w swoich domach, a także ministrantom i lektorom, którzy towarzyszyli nam w czasie kolędy.

[Lista najlepszych ministrantów w 2004 r.]


16 stycznia 2005

Jasełka bożonarodzeniowe
 w kościele parafialnym

[Zdjęcia]   [Scenariusz - plik MS Word 130 KB]


15 – 19 stycznia  2005 Rekolekcyjna radość!

W dniach 15 – 19 stycznia w Piwnicznej odbyły się kolejny raz kurso - rekolekcje dla animatorów w Stowarzyszeniu Młodzieży Maryjnej. Udział wzięły: Kasia Borek, Ewa Śliwka, Kasia Różowicz, Laura Flaszczynska, Kasia Bolanowska. Uczcie duchowej przewodniczyli: Ojciec Krzysztof karmelita, Siostra Dyrektorka – Agnieszka, S. Monika . Podczas tych kilku dni zakosztowałyśmy ciszy w spotkaniu z Jezusem w Najświętszym Sakramencie, wiedzy na temat naszych uczuć, ich rozwoju i kierowania nimi. Atmosfera wśród grupy była wspaniała. Czas bardzo szybko minął na modlitwie, zabawie i turystycznych wyprawach „otwartych oczu”, które szybko nas integrowały. Nie zabrakło też śpiewu, roześmianych twarzy, a także tęsknoty przy pożegnaniu do następnego spotkania.

Cześć Maryi


9 stycznia 2005 Posiedzenie Rady Parafialnej

Wieczorem na plebani odbyło się spotkanie opłatkowe Rady Duszpasterskiej i członków Akcji Katolickiej parafii Rymanów Zdrój. Spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze. Uczestnicy składali sobie życzenia, łamali się opłatkiem i śpiewali kolędy. Poruszono także sprawy związane z życiem parafii.


9 stycznia 2005 Hej kolęda, kolęda... w kościele parafialnym św. Stanisława BM
w Rymanowie Zdroju

Okres Bożego Narodzenia w całej swej rozciągłości gromadzi wszystkich wokół żłóbka Jezusa który przyszedł przed 2000- ma tysiącami lat. 16 stycznia 2005 roku Młodzież Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Posadzie Górnej zaprosiła rodziców, wszystkich parafian i kuracjuszy na jasełka „Rozterki współczesnego człowieka” przygotowane przez Siostrę Barbarę Zegar w aranżacji muzycznej Pana Bogusława Malinowskiego. Jasełka poprzedziła Msza św., a niedzielne południe stało się dla wielu pytaniem: „Jaki jest sens życia i jak wygląda moja bliskość z Jezusem”.

Dzieci i młodzież w odgrywanych rolach i swoich talentach aktorskich, muzycznych, ukazywały życie współczesnej rodziny i wnętrze dzisiejszego człowieka. Ta kontynuowana od wielu lat tradycja wystawiania jasełek dostarcza wielu wzruszeń, jest okazją do zaszczepiania i preferowania wartości chrześcijańskich wśród dzieci i młodzieży przez Rodziców, Kapłanów, Katechetów, Dyrekcję i Nauczycieli.

Ks. Proboszcz Feliks Paściak dziękując aktorom, rodzicom, dyrekcji i nauczycielom życzył wszystkim pogłębienia wiary, radości i nadziei która płynie od Jezusa. Ponad godzinny spektakl we wspaniałej scenografii widzowie nagrodzili długimi barwami.

  [Zdjęcia z koncertu]  [Scenariusz - plik MS Word 35 KB]