Z życia parafii

   

2 kwietnia 2006

Apel z okazji 1 rocznicy śmierci Jana Pawła II

Zdjęcie z serwisu
http://www.tvp.com.pl/papiez/

Dnia 2 kwietnia 2006 r. w kościele parafialnym w Rymanowie Zdroju i 3 kwietnia w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej odbył się apel z okazji pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Tematem rozważań stały się jego słowa: „Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie”. Scenariusz został ułożony na kształt lekcji religii, podczas której uczniowie przedstawili życiorys Papieża w formie pamiętnika. Pośród wielu pieśni wykonywanych przez młodzież gimnazjalną, została zaprezentowana także twórczość Papieża i o Papieżu. Przedstawione treści zostały przyjęte z wielkim uznaniem.

Jan Paweł II jest nadal naszym wzorem Polaka, patrioty i chrześcijanina. Był wspaniałym człowiekiem, potrafił tak samo kochać Boga jak i ludzi. Jesteśmy dumni z tego, że Papież- Pielgrzym był naszym rodakiem i człowiekiem, który wskazywał nam drogę do Boga.

[Zdjęcia]

Pamiętamy


 


20 marca 2006 Rekolekcje Wielkopostne

    W dniach od 10 do13 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne. Prowadził je ks. Jacek Rosół. Był to czas, który zmusił do refleksji nad stanem swego ducha oraz relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Na nowo można było uświadomić sobie, jakim skarbem jest modlitwa w codziennym życiu, jako stałe oparcie w Bogu. Jak również to, że mimo iż biblia powstała parę tysięcy lat temu-prawdy w niej objawione dotyczą w takiej samej mierze współczesnego świata.
    Ks. Rekolekcjonista ukazał jak ważne jest spojrzenie na siebie, na swoje wnętrze poprzez pryzmat bohaterów występujących na kartach Nowego i Starego Testamentu. Dlatego sztuką jest by nauczyć się patrzeć na swoje życie w świetle Ewangelii wówczas, gdy doświadczamy trudu i cierpienia.

Program rekolekcji dla wszystkich

Program rekolekcji dla dzieci i młodzieży


[Zdjęcia 1]

[Zdjęcia 2]

[Zdjęcia 3]

[Zdjęcia 4]

  [Poprzednia strona  - Archiwum]