Z życia parafii

   

27 sierpnia 2006

Zmiana proboszcza parafii

27 sierpnia 2006r. witaliśmy w naszej parafii nowego ks. Proboszcza. Nie zapominając o dwóch jego poprzednikach ks. Franciszku Penarze i Feliksie Paściaku serdecznie witamy ks. Marka Zajdla. Życzymy mu samych dobrych i radosnych dni w pracy duszpasterskiej w naszej parafii.


20 sierpnia 2006

Pożegnanie Ks. Proboszcza Feliksa Paściaka

Słowa podziękowania wyrazili w imieniu wszystkich Parafian
Elżbieta i Bogdan Porembscy.

Drogi Księże!

Przypadł nam w udziale zaszczyt, stanąć dzisiaj przed Tobą, by w imieniu parafian wyrazić wdzięczność i złożyć życzenia na kolejne lata służby.

Byłeś z nami przez 11 lat - to długi okres czasu. Obecność kapłana nie jest zwykłą ludzką obecnością. W Kościele kapłan jest znakiem obecności Chrystusa. Wszechmogący Bóg potrzebuje człowieka w dziele zbawienia. Powołał Ciebie do bycia Jego znakiem wśród nas. Dziękujemy Bogu za to a darząc Ciebie szczególnym szacunkiem oddajemy cześć samemu Bogu.

Dziękujemy Panu Bogu i Tobie za cały trud jaki podjąłeś, aby prowadzić tę parafię na drodze do zbawienia przez ostatnie 11 lat. W zadaniu jakie Ci Bóg powierzył byłeś gorliwy. Stawiałeś najpierw sobie, potem nam wysokie wymagania. Troszczyłeś się o każdego w tej parafii i nawoływałeś nas do modlitwy za siebie nawzajem szczególnie w trudnych momentach życia. Dziękujemy za wszystkie msze święte sprawowane co niedziela w intencji parafian. Pamiętałeś o tych, którzy przyjeżdżali tu odpocząć bądź leczyć się. Odwiedzałeś ludzi chorych i starszych, ceniąc sobie szczególnie ich cierpienie i modlitwę. Widzieliśmy Twoją troskę o dzieci i młodzież. Dawałeś rady rodzicom, a dzieci uczyłeś szacunku dla starszych. Dawałeś nam przykład modlitwy i pokazywałeś parafii drogi modlitwy -najważniejszego z zadań Kościoła - w postaci adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwy różańcowej, nabożeństw do Matki Bożej i świętego Stanisława. Potrafiłeś zjednywać sobie współpracowników, uczyłeś podejmowania trudu i odpowiedzialności za parafię, zarówno w administrowaniu nią jak i w jej życiu duchowym. Chciałeś pogłębić w nas świadomość jedności z naszym patronem świętym Stanisławem Biskupem i dokonałeś tego. Przywiozłeś go do nas dosłownie i możemy się cieszyć obecnością jego relikwii pośród nas. Prosimy więc dzisiaj naszego świętego patrona, aby wyjednał Ci Boże błogosławieństwo na dalszą drogę kapłańskiego posługiwania.

Wiele się wydarzyło w czasie Twego pobytu w Rymanowie Zdroju. Spotykamy się w rozbudowanym, odremontowanym i konsekrowanym kościele. Obchodziliśmy w nim uroczyście 25-lecie naszej parafii. Mogliśmy gościć pielgrzymującą po Polsce w jasnogórskim obrazie Matkę Bożą. Wizja wnętrza tego pięknego kościoła zrodziła się w Tobie i będzie nam o Tobie przypominać. Zapoczątkowałeś tak wiele dobrych tradycji, że trudno je tutaj wszystkie wymienić. Parafia jest zorganizowana w Róże Różańcowe Rodzin, z czego płynie wiele korzyści. Współpracując z innymi kapłanami i osobami świeckimi, uczyniłeś działalność naszej parafii cenioną zarówno przez władze kościelne jak i lokalne. Ma to wyraz w funkcjach i godnościach, które stały się Twoim Drogi Księże udziałem, czego serdecznie gratulujemy.
Pan Bóg najlepiej zna Twój trud i potrafi docenić podjęte starania, umartwienia, zmagania a czasem cierpienia. Nawet bardzo sobie bliscy ludzie czasem się ranią. Nie mamy wątpliwości, że nieraz było Ci ciężko z naszego powodu. Przepraszamy za to wszystko i prosimy byś nam wybaczył. Prosimy aby Pan Bóg wynagrodził krzywdy według hojności Swego Serca. My pragniemy podziękować za uśmiech, dobrą radę, życzliwą obecność, wytrwałość, a przede wszystkim za głoszenie nam Pana Jezusa i sprawowanie świętych sakramentów. Twoja gorliwość i gorliwość energia z jaką oddawałeś się tej wspólnocie zasługuje na wdzięczną pamięć w naszych sercach.

Pragniemy pożegnać Księdza słowami z Psalmu 133, mówiącymi o szczęściu płynącym ze zgody: „Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem".
Życzymy by w nowym miejscu, dane było doświadczyć Księdzu szczęścia z faktu służenia Panu Bogu pośród braci.

 
[Powiększ dokument]

Dziś w dniu pożegnania składamy Tobie życzenia.

Niech Bóg twe życie uświęca dla chwały swego imienia.

Niech anioł srebrzysty ochrania cię skrycie,

Byś pomyślności i zdrowia miał zawsze obficie.

Owoc Twej pracy, który wciąż dojrzewa,

Niech najlepszego plonu się spodziewa.

 

Gdy będziesz w nowej parafii i miedzy innymi ludźmi

Niech ci dobrze będzie z nimi, serdecznie Ci życzymy.

Niechaj praca co Cię czeka, wszędzie miłość Boga wzmaga;

Niech Ci Boża łask opieka całe życie dopomaga.

Byś był zawsze kapłanem według Bożej myśli,

Byś spełnił wszystko, co Ci Bóg nakreślił.

Miłość, uśmiech i radość niech będą na Twojej twarzy.

By wszyscy nowi parafianie

w Twoim kapłańskim życiu kochali cię jak my.

Pamiętaj o nas w swojej modlitwie i dobrych wspomnień miej garść całą

Żebyśmy mogli razem z Tobą w niebie, wieczystą cieszyć się chwałą.


  [Poprzednia strona  - Archiwum]