Z życia parafii

   

12 listopada 2006

II rocznica konsekracji kościoła


[zdjęcie archiwalne]

12 listopada odbyła się uroczysta Msza św. w związku z II rocznicą konsekracji Kościoła. Tu należy podziękować byłemu proboszczowi ks. Feliksowi Paściakowi za to, że doszło do tego ważnego wydarzenia. Pamiętamy trudne początki rozbudowy naszego kościoła. Jednak ówczesny proboszcz niestrudzenie przypominał parafianom o potrzebie rozbudowy i ofiary na ten cel W 1999 r. doszło do rozpoczęcia prac. A po 5-ciu latach rozbudowy i upiększania nadszedł pamiętny dzień 7 listopada, 2004 r., kiedy to Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik konsekrował naszą świątynię.

E.T.


1 listopada 2006

Przemijanie i dążenie

Listopad - miesiąc pamięci o naszych bliskich, którzy przekroczyli horyzont linii życia. Nie ma ich wśród nas. A jednocześnie są w naszych myślach wspomnieniach, opowieściach, a nawet w zwyczajnym życiu. Często mówi się - a moja babcia robiła tak, od niej nauczyłam się gotować lub też piec pyszny chleb, a mój tata jak żył to zawsze mawiał...
Niejeden z nas może wspomnieć, chociaż jedno zdanie, jako przykazanie od rodziców czy dziadków. I to jest ich największy i najpiękniejszy testament, jaki nam zostawiają. Nić miłości i wiary nieustannie łączy nas z nimi, aż sami dotrzemy do tego samego celu gdzie oni już są, gdzie są szczęśliwi - „już, bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania” /Ł20,36-37/

E.T.


29 października 2006

Dni Maryjne

W dniach 28-29 X 2006 odbyły się, już tradycyjnie, bo po raz IV, „Dni Maryjne” w Rymanowie Zdroju.. Głównymi organizatorami byli: Dom Wczasów Dziecięcych, Stowarzyszenie Akcja Katolicka, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia i kapłani naszej parafii.
Spotkanie odbywało się według wcześniej opracowanego scenariusza, za który byli odpowiedzialni nauczyciele w/w placówki. Uczestnikami dwudniowej zabawy, o charakterze integracyjnym, były dzieci i młodzież z grup apostolskich, działających przy naszej parafii. Niektórych, spośród organizatorów, przeraziła liczba uczestników – 95, co w zestawieniu z kubaturą świetlicy i jadalni Domu Wczasów nie wyglądało optymistycznie. Wprawdzie tańce z różnych stron świata musieliśmy wykonywać w trzech turach, ale reszta punktów scenariusza przebiegała bez większych trudności. Atrakcji nie brakowało. Było coś dla ciała, dla umysłu, a nawet dla ducha. Dyskotekę charakteryzowała świetna atmosfera-bawili się duzi i mali, wysocy z niskimi, maluszki i dorośli, znakomicie z nami bawili się nasi księża. Były konkursy: na najpiękniejszy różaniec (wcześniej ogłoszony w szkole przez kl.Vb), konkurs wiedzy biblijnej w trzech kategoriach wiekowych (okazało się, że nie jest z naszą znajomością Pisma św. tak źle). Pracowaliśmy twórczo w grupach dobranych losowo, a owocami naszego wspólnego wysiłku były: pieśń o Maryi, modlitwa maryjna, a nawet pantomima na temat życia Matki Jezusa. Zabawa się udała i pokazała nam, że z Maryją przyjemnie i niekonwencjonalnie można spędzić czas. Nie zapomnieliśmy o modlitwie różańcowej, która była spontaniczna i połączyła nasze osobiste intencje w jedną parafialną, szkolną, rodzinną, a więc właśnie wspólnotową modlitwę. O nasze żołądki zadbały, jak zwykle nasze siostry zakonne, poprzez przygotowanie wielu pysznych dań, nasze mamy uraczyły nas świetnym ciastem domowej produkcji. Ksiądz proboszcz zatroszczył się o nagrody dla nas, a bezkonkurencyjny ksiądz Janusz przygotował i prowadził animację muzyczną spotkania. Gośćmi honorowymi byli pani dyrektor Elżbieta Nadziakiewicz, która nie zapomina o nas oraz pan burmistrz Wojciech Farbaniec, który również wsparł nas finansowo od strony organizacyjnej.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają nam się rozwijać, uczą nas pięknej zabawy i wskazują wartości, do których powinniśmy się piąć.

A.Ś.

[Więcej zdjęć...]


16 października 2006

Wieczór z Janem Pawłem II

VI Dzień Papieski obchodzony był w całej Polsce bardzo uroczyście. Nie zabrakło i w naszej parafii wspomnienia o papieżu Polaku. Niedziela -15 października – wypełniona była strumieniem modlitwy wszystkich parafian skierowanym ku niebu z prośbą o beatyfikację Jana Pawła II. Również w poniedziałek  16 października po wieczornej Mszy świętej – dzieci i młodzież Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej pod kierownictwem S. Barbary Zegar, Pana Bogusława Malinowskiego zorganizowały uroczysty wieczór „A jednak nie cały umieram, to, co we mnie niezniszczalne trwa” poświecony Janowi Pawłowi II. Na program składały się pieśni, poezja i przesłanie Jana Pawła II, które młodzież przedstawiła w artystyczny i fascynujący sposób. Wyrazy uznania ks. Janusz Łuc skierował pod adresem wykonawców i opiekunów, Dyrekcji Szkoły, Pani Elżbiety Nadziakiewicz. Wyrazami uznania otoczono Pana Waldemara Czado który dokonuje fantastycznej dokumentacji fotograficznej. Nie zabrakło też gorącej modlitwy o beatyfikację papieża JPII.

Na zakończenie Pani prezes Akcji Katolickiej Małgorzata Śliwka przekazała wyniki konkursu „Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia” zorganizowanego przez Akcję Katolicką na terenie diecezji. Udział wzięło 6 –ciu uczniów Gimnazjum: Bernadetta Zygmunt kl. III B, Maciej Rygiel kl. II B, Magdalena Ingot kl. II B, Katarzyna Ligęza kl. II B, Gabriela Glazer kl. I B, Patrycja Kuzian kl. I B 

 

[Więcej zdjęć...]


[Poprzednia strona  - Archiwum]