Z życia parafii

   

24 grudnia 2006

Wigilia, Boże Narodzenie, Nowy Rok 2007

Na święty czas Misterium Bożego Narodzenia życzymy wszelkiego błogosławieństwa i obfitości Bożych darów. Niech doświadczenie bliskości miłującego Pana dopomoże w głębokim przeżyciu tego błogosławionego czasu łaski. Niech Nowonarodzony Pan umocni i pomnoży w sercu dary miłości, nadziei i pokoju, aby Nowy Rok 2007 stał się czasem wypełniania woli Tego, który ofiarował się nam cały.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!
Życzą: Duszpasterze
ks. Marek Zajdel
ks. Janusz Łuc
    

 

[Poprzednia strona  - Archiwum]