Z życia parafii

   

7 kwietnia 2007 Przy Grobie Pańskim

 


11 marca 2007

Rekolekcje Wielkopostne
„Przypatrzcie się bracia powołaniu naszemu”

   Zakończyły się rekolekcje parafialne.

    W dniach 22-26 marca 2007 roku odbywały się wielkopostne rekolekcje parafialne, ich hasłem były słowa „Przypatrzcie się powołaniu naszemu”. Był to czas kiedy jako parafia spotykaliśmy się z Bogiem w Eucharystii, aby się przemieniać poprzez słuchanie nauk, osobistą modlitwę, udział w nabożeństwach.
    W tym roku przewodnikiem duchowym prowadzącym dorosłych i młodzież był ksiądz Kazimierz Gadzała - profesor i ojciec duchowy WSD w Przemyślu. Tematem wiodącym nauk rekolekcyjnych była nieogarniona miłość Boga Ojca do każdego człowieka. „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty” Kpł 19,2. - mówi Bóg wzywając każdego człowieka do świętości. Postacią towarzyszącą tego dnia była św. Teresa z Awili.
    Drugi dzień rekolekcji powśięcony był tajemnicy Boga naszego Ojca. Wiara powinna napełniać ludzi miłością, gdyż niezależnie od tego jacy są, są Jego dziećmi. A zatem zadaniem dzieci Bożych powinno być umiłowanie woli Boga i odpowiadanie na Bożą miłość.
    W kolejnej konferencji rozważano odrzucenie miłości Boga przez człowieka. Mimo zatwardziałości serca ludzkiego Bóg czeka i jedna nas na nowo z sobą. Bóg zawsze pragnie odtworzyć człowieka na swój obraz i podobieństwo. Ksiądz rekolekcjonista wskazywał, iż doświadczenie miłości Boga prowadzi do nawrócenia. W dniu tym sprawowany był sakrament pojednania.
    Postacią towarzyszącą dalszym rozważaniom rekolekcyjnym była Maria Magdalena. Jezus jako sprawiedliwy potępia grzech, ale wobec kobiety nie wydaje wyroku, nie chce śmierci grzesznika, gdyż pragnie jego nawrócenia i przemiany. Bóg miłosierny, który kocha każdego grzesznika gotów jest zawsze zapomnieć o tym co złe. Kościół inspirowany nauczaniem Jana Pawła II wyznaczył drogi - etapy zmierzania do Boga.
    Ostatni dzień rekolekcji był wskazaniem na Maryję - Matkę Boga i człowieka. Maryja kochająca Matka jest z ludźmi, wskazuje i prowadzi do Jezusa Chrystusa swojego Syna. Drogą do świętości jest zjednoczenie z Bogiem przez modlitwę, bycie otwartym na Jego głos, realizowanie swojego konkretnego życiowego powołania, wzajemną miłość i służbę bliźniemu, co podkreślał ksiądz rekolekcjonista podczas głoszonych nauk. Powołani do świętoci ludzie mogą jak Maryja, uczyć się być do dyspozycji Boga.

 

[Program rekolekcji dla dorosłych]

Droga Krzyżowa w parku podczas rekolekcji marzec 2007
[Więcej zdjęć...]


[Program rekolekcji dla dzieci i młodzieży]


[Rekolekcje gimnazjalistów - dzień 1]


[Rekolekcje w gimnazjum - dzień 2]


[Rekolekcje gimnazjalistów - dzień 3 cz.1.]


[Rekolekcje gimnazjalistów - dzień 3 cz.2.]


[Rekolekcje w szkole filialnej w Rymanowie Zdroju]


28 lutego 2007 "Nawróćcie się do mnie całym swym sercem… "

Wielki Post to czas zaproszenia by każdy chrześcijanin przez modlitwie, pokutę i jałmużnę dostrzegł ogrom bezgranicznej miłości, którą Jezus ofiarował każdemu z nas. Jego droga aż do śmierci krzyżowej jest przykładem realizacji powołania do świętości.

Korzystając z ogromu tej miłości możemy realizować własne powołanie życiowe. Bezwzględnie, kim jesteś - popatrz na JEZUSOWĄ MIŁOŚĆ i jej cechy, o których mówi św. Paweł. Wypłyń na głębię ciszy i zaczerpnij siły, by w codziennym życiu zrzucić więzy zła raniącego ciebie i bliźniego. Bóg, który widzi w ukryciu twój wysiłek, odda tobie.

 

 

[Poprzednia strona  - Archiwum]