Z życia parafii

   
24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia
                    Pasterka

Ptaki niby dzwoneczki cieszą się kolędą
Chrystus się nam narodził i nowe dni będą
Do stajni betlejemskiej aż od brzegów Wisły
Z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły.

Wiewiórka zęby szczerzy i w niebo się patrzy
Jak dwa gołębie płyną na błękitnej tarczy.
I kwiaty, choć to zima, czas mroźny i cichy.
Niosą mirrę, kadzidło i złote kielichy.

I pawie przyfrunęły z krajów cudzoziemskich,
By swe pióra przyrównać do skrzydeł anielskich
A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka
By pośród witających zobaczyć człowieka...

                                     Jerzy Liebert

                                    

        Kolejny raz w głębokim zadziwieniu wiary stajemy wobec Tajemnicy Bożego Narodzenia.
        Oto Najwyższy i Wszechmocny, aby zbliżyć się do każdego człowieka, sam, w Swoim Synu stal się Człowiekiem. Uniżył się, aby wywyższyć każde ludzkie istnienie, nadać mu sens i ukazać jego wartość. On Boży Syn leżący w ubogim żłobie jest dla nas znakiem miłości. Niech przeżywanie tajemnicy przyjścia na świat Bożego Syna, tajemnicy Jego obecności wśród nas, napełnia wszystkich, którzy Go przyjęli, upragnionym pokojem, umacnia wiarę i będzie źródłem niegasnącej nadziei w każdym dniu zbliżającego się 2008 roku.
       Spotkajmy się duchowo podczas modlitwy przy żłóbku Bożej Dzieciny i przyjmijmy moc łask płynących z ubogiej Stajenki Betlejemskiej.
Niech narodzony Chrystus, Dar Nieba, wystarczy za wszystkie dary i niech obdarzy nas swoim błogosławieństwem.
Wszystkim Parafianom, Kuracjuszom i Gościom, życzenia składają Duszpasterze:

                                                                  ks. Marek Zajdel i ks. Janusz Łuc

 


16 grudnia Trzecia Niedziela Adwentu

           Okres Adwentu zbliża się ku końcowi. Wchodzimy w okres radosnego oczekiwania na przejście do naszych serc i domów Maleńkiej Miłości.
            W wigilię Bożego Narodzenia zapłoną cztery świece jako znak oznajmujący przyjście Jezusa, który jest Światłością świata.

 
 


13 grudnia 

Rocznica wprowadzenia stanu  wojennego

Idea, która potrzebuje broni,
by się utrzymać,
sama obumiera.
                  /ks. Jerzy Popiełuszko/

Ofiary i bohaterowie tragicznych dni grudnia 1970 i 1981r. domagają się naszej pamięci. Podczas dzisiejszej Mszy św. modliliśmy się za tych, którzy utracili życie w walce o niepodległość i prawa człowieka.

„ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”/Jan Paweł II/
 


2 grudzień 2007 Pierwsza Niedziela Adwentu


    Adwent
to okres liturgiczny rozpoczynający nowy rok kościelny. Słowo adwent pochodzi od łacińskiego „adventus” i oznacza „przyjście”. Przyjście Boga na Ziemie w osobie Jezusa Chrystusa dokonało się przed 20 wiekami. Korzystając z czasu adwentu, przygotowujemy się na powtórne przyjście Jezusa przy końcu świata, zaś przy końcu tego okresu tj. od 16 grudnia, koncentrujemy się na przygotowaniach do dobrego przeżycia Świat Bożego Narodzenia.
W nowym roku liturgicznym, Kościół proponuje nam program duszpasterski wyrażony hasłem: „Bądźmy uczniami Chrystusa”. W ten sposób uwrażliwia nas wierzących i zachęca do przyjmowania całej prawdy o Jezusie i wstępowania w Jego ślady.

 

 


  [Poprzednia strona  - Archiwum]