Z życia parafii

   

21 marca 2008 Życzenia Świąteczne 


9 marca 2008 Jezu co nam królujesz w niebie...

   Wokół nas dzieją się wielkie i wspaniałe wydarzenia. W wielu bierzemy udział, inne uchodzą naszej uwadze. Nie sposób przejść obojętnie wobec koncertu pieśni o charakterze pasyjnym, którego organizatorką była siostra Barbara Zegar wraz z utalentowaną młodzieżą z grup parafialnych, tworzącą wspaniały chór. Koncert miał miejsce w kościele w Rymanowie Zdroju 9 marca 2008 r. Repertuar został zaczerpnięty z dorobku artystycznego pana Piotra Rubika i wykonany z wielkim powodzeniem przez młodych artystów. Wsłuchanie się w pieśni i rozważanie ich treści pozwoliło wejść w głębię wydarzeń związanych z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. W imieniu parafian, kuracjuszy i duszpasterzy wyrażam wdzięczność za podjętą inicjatywę.

Ks. JŁ


12 marca 2008 Kto wierzy nigdy nie jest sam…


    W dniach od 10 do 12 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne. W tym roku tematem ćwiczeń duchowych było hasło roku duszpasterskiego, „Bądźmy uczniami Chrystusa.” Prowadził je ks. Marek Kędzior z diecezji rzeszowskiej. Uczeń to taki, który słucha. W tych dniach w murach świątyni gromadzili się uczniowie Chrystusa, by słuchać Jego nauki, a głoszonej przez księdza rekolekcjonistę. Nauki, którą od najmłodszych lat wpajali rodzice katecheci, ale którą nam uczniom, chociaż już dorosłym ludziom zawsze i na nowo trzeba sobie przypominać. „Zło dobrem zwyciężaj”- ta myśl przewijała się na początku rozważań rekolekcyjnych.
    Kaznodzieja ukazał nam, że piękna jest droga, którą podążamy za Jezusem, droga ku prawdzie i wolności, chociaż nie łatwa. Być dobrym uczniem to, przede wszystkim być dobrym wśród najbliższych, w rodzinie, w pracy - innymi słowy - dobrze wykonywać obowiązki swojego stanu w szarym codziennym życiu. Przypomniał nam na nowo, że Jezus zawsze na nas czeka i chce nas prowadzić przez trudy codziennego życia. ”Wy wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, przyjdźcie do mnie a ja was pokrzepię”. I na koniec nauk rekolekcyjnych uzmysłowił fundamentalną zasadę życia, „Kto wierzy nigdy nie jest sam”.

E. T.


 

2 marzec 2008 Oto stoję u drzwi i kołaczę


    W dniach 29 II - 2 III 2008 r. w Parafii Rymanów Zdrój odbyły się Rekolekcje Ewangelizacyjne, które były poprzedzone wielotygodniowymi przygotowaniami nie tylko organizacyjnymi, ale również duchowymi. Udział w rekolekcjach wzięło 200 osób wraz z diakonią posługującą. Ćwiczenia duchowe prowadzili: ks. Marek Zajdel, ks. Janusz Zajdel, Halina i Czesław Zaforemscy.
Rekolekcje opierały się przede wszystkim na ponownym odkryciu Bożej miłości względem człowieka. Rozważaliśmy cztery prawdy życia duchowego jakimi są:
1. Bóg miłuje cię i ma dla twojego życia wspaniały plan.
2. Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga, dlatego nie może znać ani przeżywać Bożej miłości i planu dla swojego życia.
3. Jezus Chrystus jest JEDYNYM, Bożym rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka. Przez niego możesz poznać Bożą miłość i plan twojego życia.
4. Musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Wtedy możemy poznać i przeżywać Bożą miłość i plan dla naszego życia.
Podczas tych trzech dni udało nam się stworzyć wspólnotę, w której codziennie mogliśmy doświadczać obecności Jezusa. Pozwolił On nam otworzyć się na innych i cieszyć się ich obecnością. Codziennie mogliśmy zapraszać Go do swojego życia poprzez piękną wspólną modlitwę, z prośbą by przemieniał nasze dusze i towarzyszył nam w trudach codziennego życia. Uczestnicy rekolekcji mieli możliwość złożenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, czyli modlitwy ofiarowanej za osobę uzależnioną, która o własnych siłach nie może się już wyzwolić.
„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami" (Rz 5,8). Myślę, że każdy z nas wrócił z rekolekcji pełen radości i pokoju, z pragnieniem budowania dojrzałej, opartej na miłości relacji z Chrystusem.

[Zdjęcia]


[Poprzednia strona  - Archiwum]