Z życia parafii

   

2 kwietnia 2008 3-cia rocznica śmierci Jana Pawła II

   3-cia rocznica śmierci Jana Pawła II po raz kolejny w kwietniowy wieczór zgromadziła wiernych w kościele. Byliśmy znowu z nim - z „naszym” Ojcem z naszym Papieżem. Aby przeżyć jego obecność w naszych sercach dopomogła nam młodzież, która pod kierownictwem s. Barbary Zegar, Bogusława Malinowskiego i ks. Janusza Łuca przygotowała ten niepowtarzalny czas. Był to czas wspominania Jana Pawła II jako orędownika życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
   Pięknie wykonane pieśni przez chór dziewczęcy i solistki, oparte na poezji Karola Wojtyły oraz jego teksty z encyklik i listów przybliżały nauczanie Papieża. Papieża, który jak Chrystus żył i jak Chrystus umierał na oczach świata. Jezus Zbawiciel ludzkości - tak Jan Paweł wybawiciel Polski.


   Gdy nadeszła godzina 21.37, głos dzwonu przypomniał ten moment, tak bardzo bolesny dla wszystkich wiernych, szczególnie dla Narodu Polskiego, moment śmierci umiłowanego papieża - głęboka cisza zaległa świątynie. Każdy został sam na sam z Bogiem i Janem Pawłem, Uczniem Chrystusa XXI wieku.
Modlitwą o beatyfikacje /w naszych sercach już świętego/ Jana Pawła II było odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego. I znów zalega cisza w kościele. Można było odnieść wrażenie ze wierni jeszcze chcą trwać z Papieżem jakby ożył w naszych sercach i umysłach - trudno było się rozstać …

E.T.


 

19 kwietnia 2008

Módl się, pracuj i wypoczywaj

W dniu 19.04.2008 r. dzieci i młodzież wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Haczowa, Odrzykonia i na Prządki, zorganizowanej jako nagroda za systematyczny udział w nabożeństwach różańcowych. W Haczowie zwiedzaliśmy stary kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który ma 600 lat i jest największym kościołem drewnianym w Europie. Miejscowość i parafię utworzył król Władysław Jagiełło w 1388 roku. Zabytek ten znajduje się na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. W tym kościele uczestniczyliśmy także w Mszy świętej. O kościele opowiadałam nam ksiądz proboszcz Kazimierz Kaczor. Po Mszy świętej udaliśmy się na mały poczęstunek. Następnie przyjechaliśmy do Rezerwatu Przyrody ,,Prządki''. Znajdują się tam bardzo duże skałki po których chodziliśmy i robiliśmy sobie zdjęcia. Na końcu przyjechaliśmy do Odrzykonia, gdzie zwiedziliśmy ruiny zamku. Każdy kupił sobie jakąś ładną pamiątkę z wycieczki. Bardzo dziękujemy za wspaniałą wycieczkę księdzu proboszczowi Markowi, księdzu Januszowi oraz opiekunom.
Anita Maśnik


[Poprzednia strona  - Archiwum]