Z życia parafii

   

25 października 2008
Dni Maryjne

       Przez cały miesiąc październik modlimy się więcej na różańcu. Ta modlitwa jest drogą, którą idziemy wraz z Maryją, do większego zjednoczy nas z Jezusem. Szczególnym dniem był 25 października, wówczas odbył się „6 Dzień Maryjny” w formie zabawy dla dzieci i młodzieży z grup parafialnych. Organizatorem było Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, Akcja Katolicka parafii Rymanów Zdrój. W imprezie wzięło udział ok. 100 osób. Zostały zorganizowane konkursy: plastyczny i literacki. Uczestnicy wyrazili swoją wdzięczność Bogu i ludziom za wspólną zabawę, odmawiając części różańca.

Dni maryjne

[Więcej zdjęć...]


 

18 października 2008 Tam wytryska źródło

W dniu 18 października odbyła się pielgrzymka do Krościenka n/ Dunajcem. Z tym miejscem związany był kandydat do chwały ołtarzy ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło – Życie. W grupie 75 osób (dzieci i młodzież Maryi, ministranci, Oaza, Domowy Kościół), zwiedzaliśmy Centrum Ruchu na Kopiej Górce, gdzie rolę przewodnika podjęła pani Regina – świadek i współtwórca dzieła Oazy. Rozpoczęliśmy od Figury Niepokalanej Matki Kościoła – Źródła Nowego Życia, która znajduje się na dziedzińcu. Następnie Namiot Światła, Wieczernik i Kaplicę Chrystusa Sługi, w której uczestniczyliśmy w Eucharystii.

W piękne październikowe popołudnie udaliśmy się do Szczawnicy, gdzie wspaniałą atrakcją okazał się wyjazd kolejką na górę Palenicę, zjazdy wózkami i piesze zejście do miasteczka. Nad to odwiedziliśmy dom rekolekcyjny Oazy Rodzin w Krościenku. Na zakończenie zgromadziliśmy się przy doczesnych szczątkach sługi bożego ks. Franciszka, by za jego przyczyną upraszać od Boga potrzebne łaski. Ks. Proboszczowi Markowi. dziękujemy za zorganizowanie tej wyprawy.

[Więcej zdjęć...]


 

16 października 2008 VIII Dzień Papieski

       16 października to radosny dzień… dla Polaków w szczególności - padły wówczas niesamowite słowa, habemus papam - Karol Wojtyła. Od tego czasu minęło już 30 lat, a Jan Paweł II-, chociaż już nie stąpa po tej ziemi, nadal żyje w naszych sercach -tych, którzy ten dzień pamiętają, ale również tych, którzy urodzili się już po latach.
        W dzisiejszy wieczór licznie zgromadzeni wierni w kościele, mieli okazje przypomnieć sobie ten czas.

Dzień Papieski

        Młodzież pod kierownictwem ks. Janusza i s. Anny przypomniała, zawsze aktualne nauczanie papieża skierowane do młodych ludzi. Ale zarówno do wszystkich, bowiem hasłem tegorocznego dnia papieskiego są słowa: Jan Paweł II- wychowawca młodzieży. Wieczór był radosny - gromkimi brawami, zebrani dziękowali młodym ludziom za te chwile, za ujmujący śpiew, słowo i za „przywołanie” Ojca Świętego w słowach, które głosił.

Dzień Papieski


 

14 październik 2008   Spotkanie Akcji Katolickiej

      Członkowie Akcji Katolickiej gromadzą się na comiesięcznych spotkaniach. Stałymi punktami są: modlitwa, rozważanie Słowa Bożego, podsumowanie zrealizowanych zadań i planowanie kolejnych wydarzeń. W tym miesiącu charakter spotkania był wyjątkowy. Oprócz zwyczajnego toku, miały miejsce wybory zarządu parafialnego. Spośród trzech wybranych kandydatów, Biskup diecezjalny wyłoni jednego z kandydatów, powierzając funkcję prezesa na nową kadencję. Dziękując za dotychczasową pracę na rzecz parafii, polecajmy, za przyczyną św. Andrzeja Boboli, wszystkich członków na dalszą owocną współpracę.

Spotkanie akcji katolickiej

Spotkanie akcji katolickiej


 

 
 
Poprzednia strona  - Archiwum