Z życia parafii

 

 
11 listopada 90 Rocznica odzyskania niepodległości

Akademia 11 listopad

 

W tym szczególnym dniu po Mszy św. młodzież nasza przypomniała nam o skarbie, jakim jest wolna Polska. Był to piękny wieczór, dzięki młodzieży, która pod kierownictwem ks. Janusza oraz Małgorzaty Śliwki przypomniała, co znaczy słowo patriotyzm, wolność i ojczyzna.
Chociaż zgromadzonych w kościele nie były tłumy, ale owacje dla młodzieży były gromkie - odzwierciedlające autentyczną radość. Piękny śpiew i wzruszające teksty w wykonaniu najmłodszych budziły w sercu radość, dumę i nadzieje, że tak prowadzona młodzież nie zapomni słów- Bóg Honor i Ojczyzna i będzie je przekazywać kolejnym pokoleniom.
Polskie kwiaty - przewijała się piosenka- „polskie kwiaty” to: dziewczęta i chłopcy, którzy w to święto dostarczyli garść pięknych chwil, a byli to:

Michasia Śliwka, Ania Wójcik, Kamila Sokołowska, Michał Zeljaś, Ola Śliwka, Zuzia Śliwka, Marta Sołtysik, Izabela Szajna - szkoła podstawowa
Kamila Oberc, Klaudia Dudek, Julia Śliwka, Agata Śliwka, Maria Śliwka, Kinga Hićkiewicz, Izabela Hićkiewicz, Patrycja Różowicz, Anna Przybyła - gimnazjum
Monika Kuczwar, Natalia Walczak, Dominika Dzidziul, Luiza Kuczwar, Magdalena Inglot, Anna Śliwka, - szkoła ponadgimnazjalna

Akademia 11 listopad

Akademia 11 listopad


9 listopada „Jak miła jest świątynia Twoja Panie”/ps 84/

 

Rocznica poświęcenia „domu modlitwy” jest zawsze wielkim świętem w parafii, W tym roku przypada IV rocznica /7 listopada/, kiedy to filary kościoła zostały namaszczone olejami. Filar - podtrzymuje całą budowle. Tak też, każdy człowiek jest filarem Kościoła jako wspólnoty wierzących, namaszczony został, bowiem na chrzcie świętym….
Niedzielna Eucharystia miała szczególny charakter przypomniała nam o poświęceniu świątyni, ale też o poświęceniu nas jako dzieci Bożych, kiedy to rodzice zanieśli nas do kościoła, aby powierzyć nas Bogu i zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

1 listopada Umieramy, aby żyć…

 

Listopad zmusza nas do refleksji nad przemijaniem.
Liście z drzew opadają. Zamiera przyroda na jakiś czas.

Istnienie ludzkie to również przemijanie, przemijanie do nowego życia,
życia poza śmiercią.
Jedni już się odrodzili w nowym życiu. Inni czekają na swój czas …


Cmentarz w Rymanowie

 

Nim jednak to nadejdzie wiele trudów jeszcze przed nami, wiele wzlotów i upadków, aż przyjdzie kres, który jest wiecznością, za horyzontem śmierci…

Podążamy za tymi, którzy odeszli, ale jednocześnie jesteśmy z nimi -
w sercu, w modlitwie, w pamięci- ich słowa często dopiero po śmierci mają dla nas głęboki sens …

Wierzymy, że są szczęśliwi, bo jak pisze, św. Paweł „ani oko nie widziało ani ucho nie słyszało, co Pan przygotował dla nas.”
I dlatego żyjemy nadzieją, iż jak przyroda tak i my, narodzimy się w odpowiednim czasie, w „Nowym Świecie” do wiecznego i trwałego szczęścia.

Mogiły najbliższych wprowadzają nas w smutek i nostalgie, ale zawsze pozostaje wiara, nadzieja i miłość, która pozwala trwać.Poprzednia strona  - Archiwum