Z życia parafii

 
 

24 grudnia

Boże Narodzenie

    

    Po raz kolejny stajemy wobec wielkiej tajemnicy narodzenia Bożego Syna, który rodząc się w ubogiej stajence nadaje sens i wartość ludzkiego istnienia. Maryja i Józef z wielka miłością zatroszczyli się o życie Jezusa. Dają wzór troski o każde życie.


     Niech ta radość z przyjścia na świat Jezusa napełnia pokojem i radością. Niech zapali nas do większego
zaangażowania w ochronę życia ludzkiego. Niech On będzie źródłem nadziei i światła w codziennym zmaganiu się z trudnościami. Niech stanie się blaskiem nadziei w dokonywaniu wyborów. Niech miłość narodzonego Pana i radość ze spotkania z Nim rozlewa się na wszystkich spotkanych ludzi.


    Życzymy, aby każdy dzień w nadchodzącym 2009 roku napełniony był Bożym błogosławieństwem, ludzką życzliwością, pogodą ducha i opieką Maryi, abyśmy nieustannie wzrastali w mądrości, oraz w coraz głębszym zrozumieniu i umiłowaniu woli Bożej.

Duszpasterze

 

 
8 grudnia Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny

   W dzisiejsze święto dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej przeżywały ważny moment w „drodze” do tego radosnego wydarzenia. Otrzymały medaliki z rąk kapłanów, a zakładali je swojemu dziecku rodzice- jako znak obecności i czuwania nad nimi Maryi. Tej, która z wiary, nadziei i miłości poczęła Syna Bożego.  

8 grudnia


 

4 grudnia Wspomnienie św. Barbary- patronki górników

Msza za górników1

  Chociaż zdawałoby się, że nasza parafia nie ma nic wspólnego górnictwem, a jednak…
Dzisiaj o godz.15.30. odbyła się uroczysta Msza św. w intencji górników-geologów pracujących w Uzdrowisku. Górnictwo to wydobywanie z „Ziemi” jej skarbów, a więc i wód mineralnych.
   Mszę św. celebrował Ks. Proboszcz, głosząc podczas niej homilie. Górnicy, w galowych mundurach, przygotowali liturgię słowa Bożego, modlitwę wiernych oraz dary ołtarza, z którymi składali przez wstawiennictwo św. Barbary, swe prośby i podziękowania Bogu.

Msza za górników3


 

Adwent Fragmenty Listu Pasterskiego Metropolity Przemyskiego
Adwent 2008


    Pierwsza niedziela Adwentu otwiera dziś nowy rok liturgiczny i zachęca nas do duchowego przygotowania do Bożego Narodzenia. Idziemy na spotkanie Jezusa – Bożego Syna, który właściwie pierwszy wyszedł nam na spotkanie, rodząc się człowiekiem.
   
    Adwent wiąże się także z początkiem nowego roku duszpasterskiego, który w tym roku ujęty jest w hasło „Otoczmy troską życie”. Chodzi tu o wartość życia, rozumianego bardzo szeroko i bardzo ewangelijnie. Żyjemy w czasach, kiedy pojęcie życia zostało wyjątkowo mocno zacieśnione do wymiaru doczesnego i materialnego, a dokonało się to pod wpływem ostrych dyskusji i potrzeby obrony życia wobec nacisków związanych z aborcją, eutanazją oraz tendencją do zniesienia kary śmierci. A jednak każdy uczciwy człowiek, nawet niewierzący, mający zdrowe sumienie wie, że zabójstwo niewinnego, zaledwie poczętego życia, jest szczególnym złem.
 
Zadania Roku duszpasterskiego
    Jako zadania na Adwent i najbliższy rok widzę szczególnie: troskę o życie, o każde życie w świecie natury i przyrody, zwierząt i roślin, a szczególnie o to zaledwie poczęte pod sercem matki, o życie rodzinne, społeczne, życie kulturalne, a także o życie duchowe, które pogłębiać i rozwiać powinniśmy przez modlitwę, zwłaszcza w Eucharystii, odkrywając i odwzajemniając ofiarną miłość Jezusa do nas.
 Aby jednak nie poprzestać na słowach, proszę Księży Proboszczów i ich Współpracowników o konkretne zaprogramowanie inicjatyw, zmierzających do włączenia parafian w zrozumienie zadań roku duszpasterskiego. Dlatego:
1. W każdej parafii jeszcze przed kolędą należy – pod przewodnictwem Księdza Proboszcza odbyć zebranie Rady Parafialnej, której członkowie wypowiedzą się na temat niniejszego listu pasterskiego i omówią sprawy związane z tematem roku duszpasterskiego „Otoczmy troską życie”. Ważne będzie wskazanie, na jakie sprawy powinno się zwrócić uwagę w naszej parafii.
2. Katecheci, przynajmniej podczas jednej katechezy szkolnej, niech omówią temat życia (uwzględniając stosunek do zwierząt i przyrody ożywionej, troskę o życie ludzkie i życie Boże w nas). Katecheci szkół średnich powinni wśród młodzieży podjąć promocję Ruchu Czystych Serc.
3. Akcja Katolicka, Kręgi Rodzin, ruchy i wspólnoty katolickie niech włączą ten temat do swoich tegorocznych programów i modlitw.
4. Każdy z nas powinien też w jakiś sposób dać odpowiedź na apel Kościoła; np. podejmując obronę życia poczętego przez duchową (modlitewną) adopcję dziecka zagrożonego lub przez większą troskę o swoje życie duchowe, np. podejmując lekturę książki temu tematowi.


Poprzednia strona  - Archiwum